top of page

MENU

Sürdürülebilir Gelecek için Ekosistem Modelimiz

Halavet Gıda, sürdürülebilirlik anlayışını temel felsefesi olarak benimseyerek, gelecek nesillere temiz bir çevre sunma taahhüdü ile hareket ediyor. İşimizin temelinde sürdürülebilirlik, çevreye ve topluma karşı sorumluluğumuzu yansıtıyor.

Sürdürülebilirlik, bugünkü ihtiyaçları karşılarken gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmamak anlamına gelir.

Atık Yönetimi


Şirketimiz, sürdürülebilir atık yönetimi konusunda özgün bir yaklaşım benimsemektedir. İleri teknoloji ve sürekli iyileştirme yöntemleri kullanarak, işlemlerimizi optimize ediyor ve gereksiz atık üretimini engelliyoruz.Üretim süreçlerimizde atık azaltma stratejileri uygulayarak çevresel etkileri minimize ediyoruz. Atıkları doğru bir şekilde ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor, böylece kaynakların israfını engelliyoruz. Bu yaklaşım, düşük karbon ayak izi hedeflerimize katkı sağlar ve sürdürülebilirlik ilkelerimizi yansıtarak çevresel ve ekonomik fayda sağlar. Bu sayede kolajen döngüsünü tamamlıyor ve değerli atık kalıntılarını ekonomiye kazandırıyoruz.

İş süreçlerimizde su tüketimini en aza indirgemeyi ve yeniden kullanılabilir su kaynaklarını değerlendirmeyi öncelikli olarak benimsiyoruz. Su verimliliği projeleri, atık su yönetimi, yağış suyu toplama, eğitim ve işbirlikleri aracılığıyla su kaynaklarını korumaya ve sürdürülebilir su yönetimine odaklanıyoruz.

Su Yönetimi

01

Şirket olarak atık azaltma, atık ayrıştırma ve değerli malzemelerin kurtarılması konularına odaklanarak geri dönüşümü teşvik ediyoruz. Bu yaklaşım, atıkların yeniden kullanımını ve kaynakların korunmasını amaçlar. Geri dönüşüm, sürdürülebilirlik taahhüdümüzün temel bir parçasıdır ve çevresel etkileri azaltma hedeflerimizi yansıtır.

Geri Dönüşüm

02

Atıkların kaynak olarak yeniden kullanılması ve dönüştürülmesi modelini benimseyen bir yaklaşım. Ürün tasarımından atık yönetimine kadar her aşamada, atıkların minimuma indirgenmesi ve kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması hedeflenir. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunur.

Döngüsel Ekonomi

03

Doğal kaynakları gelecek nesiller için koruma amacıyla, verimli kullanım, alternatif malzemelerin teşviki ve atık azaltma stratejileri gibi yöntemlerle kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Bu yaklaşım, sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunur ve doğal kaynakların israfını önler.

Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı

04

bottom of page